Kalendarz świąt nietypowych

Osiągnięcia

Regulamin Konkursu – Quiz wiedzy o Polsce „ Moja niepodległa”

 1. Cele Quizu
 1. pogłębienie wiadomości o Polsce,
 2. kształtowanie poczucia jedności narodowej i szacunku do symboli narodowych,
 3. zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem wiedzy o Polsce,
 4. stworzenie uczniom możliwości „sprawdzenia się” w rywalizacji z innymi,
 5. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:
 • Klasy 4-6 szkoły podstawowej,
 • Klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz  gimnazjum.
 1. Każdy zespół klasowy wyznacza 3 uczestników (reprezentantów klas).
 2. Listy uczestników należy dostarczyć do dnia 5 października 2018 do sali 38.
 3. Uczestnicy do 5 października 2018 otrzymają od organizatorów zagadnienia dotyczące Quizu.
 4. Konkurs  odbędzie się 9 listopada 2018.
 5. W przypadku nieobecności w dniu rozstrzygnięcia Konkursu jednego z uczestników danego zespołu,  może go zastąpić inny uczestnik z tej samej klasy.
 6. Uczestnicy proszeni są o przybycie z przyborami do pisania.
 7. Komisja wyłoni zwycięzców z każdej grupy wiekowej.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Babimoście im. Bojowników o Wolność Ziemi Babimojskiej
  Szkoła Podstawowa w Babimoście
  ul. Żwirki i Wigury 3
  66-110 Babimost
 • tel., fax: 68 351 2155
  tel. 68 351 2657

Galeria zdjęć