Kalendarz świąt nietypowych

Osiągnięcia

Regulamin Konkursu na gazetkę ścienną – „100 lat niepodległości”

 1. Cele Konkursu
 1. promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży wizerunku Polski,
 2. rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do  historii Polski,
 3. zachęcenie  uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką patriotyczną.
 1. Interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależna od woli grupy wykonującej pracę.
 2. Zespoły wykonują gazetkę ścienną w salach im przypisanych.
 3. Konkurs będzie rozstrzygany w następujących kategoriach:
 • Klasy 1-3 edukacji wczesnoszkolnej,
 • Klasy 4-6 szkoły podstawowej,
 • Klasy 5-8 SP oraz 3 gimnazjum.
 1. Komisja konkursowa dokona oceny gazetek 5 listopada 2018.
 2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
 1. zgodność treści wykonywanej pracy z tematem konkursu,
 2. pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
 3. estetyka wykonanej pracy,
 4. stopień trudności wykonania.
 1. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej grupie wiekowej.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Babimoście im. Bojowników o Wolność Ziemi Babimojskiej
  Szkoła Podstawowa w Babimoście
  ul. Żwirki i Wigury 3
  66-110 Babimost
 • tel., fax: 68 351 2155
  tel. 68 351 2657

Galeria zdjęć