Sekretariat

Sekretariat czynny codziennie w godzinach: 7.30 – 15.30.

Uwaga! Uczniowie załatwiają sprawy w sekretariacie w godzinach: 9.30 – 13.30.

Adres: sekretariat@szkola.babimost.pl

********************************************

Legitymacje szkolne w roku 2017/2018

Legitymacje szkolne - gimnazjum

List do dyrektorów szkół

********************************************

DUPLIKAT LEGITYMACJI

Jeśli zgubiłeś legitymację szkolną musisz wyrobić duplikat dokumentu.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości  9 zł na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 14 lutego 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 61 poz. 537) pkt.3.

Wpłatę należy dokonywać na konto:

Zespół Szkół w Babimoście

Nr konta: BS Siedlec o/Babimost  58 9660 0007 2600 1456 0200 0001

W tytule opłaty należy napisać: 

za duplikat legitymacji SP lub PG oraz imię i nazwisko ucznia ubiegającego się o duplikat legitymacji.

Z dowodem dokonania opłaty i podaniem o wydanie duplikatu dokumentu należy zgłosić się do sekretariatu.

********************************************

DUPLIKAT ŚWIADECTWA

Jeśli zgubiłeś świadectwo ukończenia szkoły i chcesz otrzymać duplikat dokumentu powinieneś:

 1. Dokonać opłaty skarbowej:

Za wydanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości  26 zł na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 14 lutego 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 61 poz. 537) pkt.3.

Wpłatę należy dokonywać na konto:

Zespół Szkół w Babimoście

Nr konta: BS Siedlec o/Babimost  58 9660 0007 2600 1456 0200 0001

W tytule opłaty należy napisać: 

opłata za duplikat świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej  lub Gimnazjum oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o duplikat świadectwa

 1. Zgłosić się z dowodem opłaty bankowej i podaniem o wydanie duplikatu dokumentu do sekretariatu. W podaniu należy uwzględnić: imię i nazwisko ubiegającego się o wydanie duplikatu, adres zamieszkania, rok ukończenia szkoły, klasa do której się uczęszczało, należy również podać co stało się z oryginałem świadectwa.
 2. Duplikat wystawia się w terminie 7 dni od daty złożenia podania. Po odbiór duplikatu należy zgłosić się z dowodem osobistym.

Wniosek o wydanie duplikatu swiadectwa.doc

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Babimoście im. Bojowników o Wolność Ziemi Babimojskiej
  Szkoła Podstawowa w Babimoście
  ul. Żwirki i Wigury 3
  66-110 Babimost
 • tel., fax: 68 351 2155
  tel. 68 351 2657

Galeria zdjęć