Read On

Nasza szkoła realizuje w roku szkolnym 2016/2017 projekt  czytelniczy READ  ON,  wspierający czytelnictwo w języku angielskim wśród dzieci  w wieku 10 – 13 lat. Organizatorem Projektu jest Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

Celem Projektu jest:

 1. Rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych oraz umiejętności kluczowych dla odniesienia sukcesu w XXI.
 2. Wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci oraz inspirowanie do działania poprzez promocję czytelnictwa
 3. Wychodzenie naprzeciw Specjalnym Potrzebom Edukacyjnym poprzez umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka.
 4. Wsparcie szkół w zakresie rozwijania czytelnictwa wśród dzieci zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 10-13 lat uczących się języka angielskiego w klasach 4-6.

Ideą projektu jest zachęcanie do czytania i wyrobienie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności dostosowanym do indywidualnych możliwości każdego dziecka.

Uczniowie z klasy przystępującej do projektu otrzymują do dyspozycji zestaw 70 lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce oraz na odpowiednim poziomie językowym, dostosowanym do podstawy programowej w klasach 4-6.

Uczestnicy czytają książki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i rozwijają kompetencje czytelnicze zgodnie ze swoim aktualnym poziomem znajomości języka.

Każdy uczeń w klasie, niezależnie od poziomu znajomości języka, ma możliwość doskonalenia umiejętności w sposób dostosowany do swoich potrzeb.

Dzieci są zachęcane do przeczytania w ciągu roku szkolnego jak największej liczby książek i dzielenia się swoimi wrażeniami i opiniami na ich temat, wykonując różnorodne zadania i projekty.

O poczynaniach w ramach projektu, jak również o wynikach czytelnictwa będziemy na bieżąco informować! Zapraszamy do współpracy!

certyfikat-ok

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Babimoście im. Bojowników o Wolność Ziemi Babimojskiej
  Szkoła Podstawowa w Babimoście
  ul. Żwirki i Wigury 3
  66-110 Babimost
 • tel., fax: 68 351 2155
  tel. 68 351 2657

Galeria zdjęć